Scroll to top
en el

Ερευνητικά Προγράμματα

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (Colorectal Cancer – CRC) είναι ο τέταρτος πιο θανατηφόρος καρκίνος παγκοσμίος. Μεταξύ 20% και 30% των ασθενών με προχωρημένο CRC κάνουν μετάσταση στο συκώτι (Liver Metastases – CRLM). Ο καρκίνος στο συκώτι είναι ο δεύτερος πιο θανατηφόρος καρκίνος παγκοσμίος (συμπεριλαμβανομένου του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (hepatocellular carcinoma – HCC). Παρά τις πρόσφατες, η ηπατεκτομή (liver resection) είναι η μόνη περίπτωση θεραπείας για ασθενείς με μετάσταση στο συκώτι.

Παρά την ηπατεκτομή, η επανεμφάνιση αυτών των όγκων είναι συχνή. Η παρουσία θετικών περιθωρίων ύστερα από την ηπατεκτομή σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα επανεμφάνισης και θνητότητα .

Το μέγεθος των περιθωρίων (πότε τα περιθώρια είναι αρνητικά και ο όγκος έχει αποκοπεί εντελώς) είναι υπό έρευνα και δεν υπάρχει ομοφωνία από τα υπάρχοντα ευρήματα.

Ο σκοπός του LIVERATION είναι η πραγματοποιήση μιας πολυκεντρικής μελέτης με 720 ασθενείς με CRLM και HCC σε 24 κλινικά κέντρα σε 7 διαφορετικές χώρες με σκοπό την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός  επιπροσθέτου περιθωρίου εκτομής παραγόμενου από ραδιοσυχνότητες για τη μείωση της επανεμφάνισης όγκων και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής αυτών των ασθενών.

Θα αξιολογήσουμε επίσης την ποιότητα ζωής των ασθενών και τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της παρέμβασης

Το ερευνητικό πρόγραμμα OPERAM στοχεύει στη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών φαρμακολογικών και μη φαρμακολογικών θεραπειών για τη μείωση της περιττής νοσηλείας ηλικιωμένων ηλικίας ≥70 ετών με πολυνοσηρότητα

Συγκεκριμένα, το OPERAM στοχεύει:

  • Να εξάγει πληροφορία και συμπερασμάτα για την αποφυγή περιττής νοσηλείας σε ηλικιωμένους με πολυνοσηρότητα. Η βελτιστοποίησης της φαρμακοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας τυχαιοποιημένης πολυκεντρικής κλινικής δοκιμής, η οποία θα εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων κριτηρίων έναρξης και τερματισμού μιας φαρμακευτικής αγωγής
  • Να αποκτήσει τεκμήρια για τη σύγκριση φαρμακολογικών και μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων για την πρόληψη κοινών αιτιών αποφυγής νοσηλείας σε ηλικιωμένους με πολυνοσηρότητα και να ιεραρχήσει αυτές τις παρεμβάσεις ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους και την ασφάλειά τους χρησιμοποιώντας μετα-αναλύσεις δικτύου
  • Να προσδιορίσει τις αποδοτικότερες από πλευράς κόστους φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις για την αποφυγή νοσηλείας σε ηλικιωμένους με πολυνοσηρότητα

Το COMPAR-EU είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα που σκοπό έχει να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τρέχουσας γνώσης και πρακτικής των αυτο-διαχειριζόμενων παρεμβάσεων. Στοχεύει στον εντοπισμό, τη σύγκριση και την ταξινόμηση των αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων, από πλευράς κόστους, παρεμβάσεων αυτοδιαχείρισης για ενήλικες στην Ευρώπη με μία από τις ακόλουθες τέσσερις χρόνιες καταστάσεις: διαβήτης τύπου 2, παχυσαρκία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια. Το πρόγραμμα θα παράσχει στήριξη στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, στους επαγγελματίες υγείας και στους πολίτες ώστε να υιοθετήσουν την καταλληλότερη παρέμβαση αυτοδιαχείρισης μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με εργαλεία λήψης αποφάσεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος χρηστών (ερευνητές, ασθενείς και βιομηχανία).

Η «Παγκόσμια Μελέτη Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT) είναι μία μεγάλη διεθνής μελέτη για το γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από την πανδημία του ιού COVID-19. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα περιλαμβάνει τη συνεργασία πάνω από 200 ερευνητών σε όλο τον κόσμο και διενεργείται υπό την αιγίδα πλήθους εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία για την καλύτερη ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία του ιού COVID-19, αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας.